De Nederlandse Les - Zomerschool, examentraining en bijles Nederlands
Aanbod Nederlands voor bedrijven.
 
Eendaagse in-company spelling
Het accent ligt op de specifieke twijfelgebieden van de Nederlandse spelling: werkwoorden, meervouden, samenstellingen en vreemde woorden. Wij beperken ons tot die kwesties waarmee u in uw werk of studie dagelijks te maken krijgt. De regels voor de uitzonderingen weet u weer op te zoeken.
 
Tweedaagse helder rapporteren
Stapsgewijs doorloopt u in korte tijd onder begeleiding van de trainer het gehele schrijfproces en krijgt de structuur van uw tekst gestalte. Voorafgaand aan de training stuurt u voorbeelden van teksten uit uw praktijk aan ons op zodat de trainer zoveel mogelijk kan inspelen op uw praktijk. Tussen de twee trainingsdagen coacht uw trainer u per e-mail: u ontvangt persoonlijke feedback op een zelf geschreven stuk. Na afloop van de training is rapporteren geen lastige opdracht meer, maar een goed te plannen taak die u systematisch weet aan te pakken.
 
Vaste onderdelen die aan bod komen zijn: het plan van aanpak, het precies formuleren van de probleemstelling, een logische indeling, de vaste rapportonderdelen, het juiste woord, correcte zinsbouw en gepaste stijl. U leert een leesbaar rapport samen te stellen dat de aandacht van de lezer heeft en houdt.
 
Nederlands (NT2) voor non-natives
Om privé- of beroepsredenen is het belangrijk voor u of uw medewerker om Nederlands te leren of de huidige taalkennis te verbeteren gedurende een korte, geconcentreerde taalcursus. De deelnemer is bereid om tijd te reserveren voor een intensieve taalcursus en deze krijgt graag les op vaste dagen en tijdstippen.
 
Bel 0625009120, of mail inadeweert@denederlandseles.nl voor een offerte op maat.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint